Viditeľnosť reklamy cez deň a v noci

Bližšie o Retro-reflexných fóliach

Retro-reflexia je fyzikálna vlastnosť fólií, odrážať svetlo naspäť ku zdroju svetla. V praxi sa najčastejšie tieto fólie využívajú pre zvýšenie  bezpečnosti na pozemných komunikáciach.

Na Slovensku používanie týchto fólií upresňuje norma EHK 104, ktorá okrem bezpečnostných prvkov povoluje aj využitie takýchto fólií pre reklamné účely. Nosičom reklamy je vozidlo nad 3,5t, a využíva bočné a zadné strany vozidla, alebo návesu.

 

Ponúkame:

· Dodanie fólie

· Plná grafická potlač fólie

· Výrez zo škály farebných RR fólií

· Aplikácia fólií na nosič

odraz svetla naspäť ku zdroju

Retro-reflexné fólie

ReAdy for call, spol s r.o.

Textové pole: