O spoločnosti RFC

Spoločnosť Ready For Call, reklamná spoločnost bola zalozená v roku 2006. Naše zameranie delíme na 3 hlavné činnosti.

· Telemarketing

· Retro-reflexné fólie

· Grafické podklady pre určenie dopravného značenia

 

 

 

TELEMARKETING

Denne využívame 25 pracovných operátorských pozícií na aktívny telemarketing, pričom za rok 2007 sme uskutočnili viac než 75 000 úspešných hovorov do všetkých primárnych sfér: školstvo, zdravotníctvo, samospráva a firemná sféra, na slovensku pre odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, pre čechy nakladatelství Dr. Josef Raabe a pre maďarsko RAABE Kiadó Kft. Okrem telemarketingu pre svojich klientov vypracovávame analýzy prieskumu trhu a záverečné analýzy priebehu kampaní. Poskytujeme prípravy databáz pre personifikovaný mailing, databázy pre aktívny telemarketing. Pravidelné školenia operátorov. Zabezpečujeme okrem ponuky produktov, aj poradenský servis pre klientov.

 

 

Retro-reflexné fólie

Používanie retro-reflexných fólií na reklamné účely je schválené podľa normy EHK 104 na nákladných vozidlách a vozidlách prevážajúcich ľudí nad 3,5t, kde reklamná plocha /bočná stena vozidla, alebo zadná časť vozidla/ je pokrytá retro-reflexnou fóliou s viditeľnosťou do vzdialenosti 1 km, pričom okrem zvýšenej bezpečnosti na cestných komunikáciach, plní hlavne účel reklamy. Najčastejšie využívame zadné plochy mestskej hromadnej dopravy v Bratislave v spolupráci s firmou Wixoon.

 

 

Grafické podklady pre určenie dopravného značenia

Poskytujeme komplexné služby ohľadne určovania dopravného značenia, t.z. od ohliady lokality, cez spracovanie grafických podkladov, až po zabezpečenie vydania určenia dopravného značenia príslušnými cestnými správnymi orgánmi. Spracovávame grafické podklady pre určenie trvalého, ako aj dočasného dopravného značenia.

Naša fima je dodavateľom plánov organizácií dopravy pre viaceré významné projekčné kancelárie.

 

 

 

ReAdy for call, spol s r.o.